99BGP网络 虚拟主机使用视频教程

万网域名解析

视频作者:利为汇团队讲师、爱特喜团队讲师、99BGP虚拟主机平台站长——崔伟【伟哥】

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

如果视频播放不流畅,可以先按‘暂停’,过几分钟在播放就好了。         ↑↑选择超清模式↑↑可以提高画面清晰度

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

本文字教程配合视频教程一同使用,通俗易懂,效果更加。

本套视频教程采用的是伟哥销售的香港免备案PHP专用空间,购买请联系伟哥QQ:6397311【加好友注明:买空间】

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆